Mana satu yang cantik kereta atau promoternya?

on 13 Oktober 2012

cekidot:


Cewek SPG Mobil Mulus Lebih Dari Mulus Mobilnya

Cewek SPG Mobil Mulus Lebih Dari Mulus Mobilnya

Cewek SPG Mobil Mulus Lebih Dari Mulus Mobilnya

Cewek SPG Mobil Mulus Lebih Dari Mulus Mobilnya

Cewek SPG Mobil Mulus Lebih Dari Mulus Mobilnya

Kisah Satu Gereja Masuk Islam Gara-Gara Seorang Pemuda Islam di Amerika


Subhanallah! Kisah Satu Gereja Masuk islam Gara-Gara Seorang Pemuda Islam di Amerika
Sebuah kisah nyata yang terjadi di negerinya Uncle Sam. Patut kita ambil hikmahnya, diantaranya :
1. Kebenaran Islam yang nyata,
2. Sangat beratnya timbangan kalimat syahadat,
3. Pentingnya bagi pemuda Muslim untuk menuntut ilmu,
4.Dsb.

Ini kisahnya…

Satu gereja masuk Islam benarkah? Semoga ALLAH mengizinkan kita menjadi pemuda seperti beliau, Amiiin….. Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika. Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam.

Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. 

Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, “Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.” Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. 

Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.” Si pemuda tersenyum dan berkata, “Silahkan! Sang pendeta pun mulai bertanya,1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
2. dua yang tiada tiganya,
3. tiga yang tiada empatnya,
4. empat yang tiada limanya
5. lima yang tiada enamnya,
6. enam yang tiada tujuhnya,
7. tujuh yang tiada delapannya,
8. delapan yang tiada sembilannya,
9. sembilan yang tiada sepuluhnya,
10. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
11. sebelas yang tiada dua belasnya,
12. dua belas yang tiada tiga belasnya,
13. tiga belas yang tiada empat belasnya.
14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyu- kainya?
18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara
dari ibatu?
21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
22. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”


Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata,
1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’:12) .
3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir
menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.
5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.
7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah
menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang
Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk:3).
8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,
“Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).
9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat,
tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan *
10 .Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang
berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).
11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.
12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,
“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu
itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).
13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan
ibunya.
14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT
berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. ” (At-Takwir:18).
15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika
mereka berkata kepada ayahnya,”Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala.” Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaaan ter-hadap kalian.” Dan
ayah mereka
Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT
berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” (Luqman: 19).
18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi
Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.
19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan
yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan
selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).
20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah
tentarabergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).
21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana
firman Allah SWT, “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 2Cool.
22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon
adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.
Pemuda ini berkata, “APAKAH KUNCI SURGA ITU?” mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhuatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.
Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! “
Pendeta tersebut berkata, “Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. “
Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.”
Sang pendeta pun berkata, “Jawabannya ialah: ASHADU AN LA ILAHA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.” Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR!
Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Subhanallah…!!
http://www.jejakbocah.com/


Read more: http://eruelbeliever.blogspot.com/2012/10/subhanallah-kisah-satu-gereja-masuk.html#ixzz29BHWChqQ

Buat isteri, lakukan perkara ini jika suami tak lagi roman***


Mungkin ramai lelaki tidak lagi bersikap romantis ketika sudah berkahwin. Mereka tidak lagi mengajak anda pergi untuk makan malam bersama, menonton berdua ke pawagam atau membawakan bunga ketika pulang kerja. Sementara wanita menginginkan suaminya tetap romantis seperti ketika bercinta dulu.
Beberapa tips ini boleh anda cuba untuk membuat suami anda kembali romantis dan boleh anda lakukan terhadap suami mahupun diri sendiri, seperti yang dipetik, She Knows.
1. Definisi romantik
Fahami definisi romantik menurut anda. Sampaikan kepada pasangan, apa yang anda inginkan darinya. Perkara2 seperti minta dibawakan bunga, pergi menonton, atau meminta lebih banyak masanya berada di rumah berbanding bekerja. Perkara tersebut baik dilakukan, agar pasangan dapat memahami keinginan anda.
2. Sampaikan keinginan anda
Jika anda tidak pernah menyampaikan apa yang anda inginkan dari pasangan, anda tidak pernah mendapatkannya. Kuncinya adalah katakan apa-apa yang anda perlukan dan anda inginkan.
Jangan membiasakan diri untuk mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti, “kamu tidak pernah mengajak ku pergi ke mana-mana,” tapi katakanlah, “Aku senang sekali jika menghabiskan masa bersamamu. Makan malam ke luar, yuk!” Menyampaikan apa yang diingini jauh lebih baik dari pada menuduh suami anda tidak romantis.
3. Inisatif
Jangan terlalu banyak berharap suami akan melakukan banyak hal romantis kepada anda. Anda juga boleh sekali-kali menjadi isteri yang mempunyai inisiatif untuk mengajaknya pergi ke luar. Buatlah satu tempahan di restauran atau ajaklah pasangan ke tempat anda berpacaran dulu untuk sekadar bernostalgia. Dengan melihat yang anda lakukan, pasangan anda akan lebih romantis dari biasanya.
4. Melihat sisi lain
Mungkin ia bukan lelaki yang selalu menghantar bunga ke pejabat atau membelikan anda perhiasan mahal seperti lelaki-lelaki lain. Hal itu tidak bererti ia bukan lelaki yang romantis. Mungkin saja romantis menurutnya adalah membuatkan makanan ketika anda pulang kerja atau justeru memberikan anda ais krim ketika anda terlihat lelah. Ingatlah bahawa definisi romantis itu berbeza bagi setiap orang, jadi cubalah untuk mencatat perilaku yang kelihatan biasa saja bagi anda, namun romantis menurutnya.

sumber : bestoneoffour

Origami Dijadikan Perhiasan?


Origami merupakan seni tradisional melipat kertas yang berkembang menjadi suatu bentuk kesenian yang moden. Kesenian melipat kertas ini diperkenalkan pada abad pertama di zaman Tiongkok kuno pada tahun 105 Masehi oleh Ts’ai Lun.
 
Kini, origami pun sudah menyebar ke berbagai negara sehingga perkembangannya cukup signifikan. Sampai-sampai di salah satu negara, seni lipat kertas khas negeri Sakura itu diaplikasikan dalam beberapa bentuk perhiasan yang membentuk pola-pola origami.

Perhiasan yang cantik dan stylish ini diciptakan oleh dua desainer Perancis Claire dan Arnaud. Khabarnya perhiasan origami ini sangat laris  di pasaran perhiasan di seluruh dunia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wow, Si Nenek Masih Ingin Menjadi Bintang Basketball


  • detail berita

Sumber

Keasyikan di Warnet, Lelaki Ini Tak Mandi 2 Bulan


  • detail berita

Sumbe

Makeup Wajah Bertemakan Lukisan Yang Unik
Sumber

Charger iPad ini memang unik dan hebat


Sumber

Gempak pakaian kakak ni nak gi shopping


Biasanya orang-orang memakai pakaian ini jika ingin ke pesta. Namun, pelatih kesegaran Jennifer Nicole Lee malah memakainya untuk berbelanja di South Beach, Miami Beach, Florida, Amerika Syarikat.Arkib Blog

 
© borak kosong All Rights Reserved