Budak Mati kerana maknya terlupa

on 18 Jun 2010

Seorang budak di Texas mati kerana emaknya terlupa dia berada di dalam kereta selama 45 minit.Emaknya yang baru pulang daripada mengambil anak-anakya dan dia tertinggal seorang 
anak perempuannya didalam kereta.Polis boleh mendakwa mak budak itu kerana telah meninggalkan anaknya lebih daripada 5 minit berseorangan didalam kereta.

Mengucup tangan ketika bersalam


Mengucup tangan orang -orang tertentu sememangnya berlaku di zaman Rasulullah SAW.Sekiranya perbutan tersebut bertujuan untuk memuliakan seseorang yang layak di hormati,maka mengucup tangan itu dibenarkan bahkan digalakkan.
Sahabat-sahabat pernah mengucup tangan Rasulullah SAW,begitu juga yang berlaku di kalangan sahabat dan tabiin.Mengucup tangan daripada anak terhadap ibu bapa,murid-murid terhadap guru-guru sangat digalakkan oleh Islam.
Tetapi mengucup tangan orang-orang fasik atau orang yang berharta kerana hartanya atau mengucup tangan mana -mana orang kerana ada tujuan tertentu tidak di galakkan,bahkan ianya makruh yang boleh membawa kepada haram.

Ego Germany tersentak

Germany disentak egonya oleh Serbia .Germany 0 Serbia 1.Gol dijaringkan oleh M.Jovanovc minit ke38'.Banyak kejutan dalam World Cup 2010 ini.

RENUNGKANLAH !

Sabda Rasulullah SAW ,"Ada tujuh golongan manusia,Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak membersihkan mereka dari dosa bahkan Allah berfirman kepada mereka : "Masuklah kamu kedalam neraka bersama orang -orang yang dimasukkan kedalamnya." 
Tujuh Golongan Itu Ialah
  • Orang yang melakukan homoseks
  • Orang yang melakukan kahwin dengan tangan (melancap)
  • Orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang
  • Orang yang melakukan hubungan seks melalui dubur (liwat)
  • Orang yang berkahwin antara ibu dan anak
  • Orang berzina dengan isteri jirannya
  • Oranng yang mengganggu jirannya "(HR Ath-Thabrani)
Rasulullah SAW bersabda,"Apabila kejahatan berlaku keatas sesuatu kaum secara terang   -terangan,kaum itu pasti akan di timpa bala dan wabak iaitu penyakit yang belum terjadi pada kaum terdahulu."

Perkahwinan

Perkahwinan merupakan jalan terbaik untuk memelihara kehormatan diri manusia bagi membezakannya dengan haiwan yang tidak berakal.
Masyarakat yang tidak menjadikan syariat perkahwinan sebagai jalan penyelesaian dalam menyelesaikan masalah sosial yang kian meruncing akan menemui akibat yang begitu dahsyat sebagiamana yang berlaku hari ini,dimana perbuatan zina berleluasa dan anak-anak luar nikah bertambah jumlahnya.
Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a berkata :
Rasulullah SAW bersabda :
"Wahai golongan pemuda ! Barang siapa di kalangan kamu
yang telah mampu berkahwin,maaka berkahwinlah
kerana dengan berkahwin akan lebih menjaga
pandangan dan kemaluannya akan lebih terpelihara.
Barang siapa yang belum mampu,
maka hendaklah ia berpuasa
kerana puasa itu adalah
pelindug baginya."
(H.R Bukhari dan Muslim)

kejap10

Hadis Abu Hurairah r.a : Daripada Nabi SAW
baginda bersabda yang bermaksud : 
"Ketika seseorang lelaki sedang berjalan,beliau begitu 
bangga dengan juntaian rambutnya serta
kejantannya,tiba-tiba beliau ditenggelamkan oleh bumi,
maka beliau pun terbenam di dalam bumi sehingga hari kiamat."
(Sahih Muslim)

Awas, Musuh Dalam Selimut!

SATU ARTIKEL UNTUK MENGENAL JENIS MUSUH ISLAM DI ZAMAN MODEN INI (ORANG ISLAM SENDIRI) IAITU JARIGAN ISLAM LIBERAL(JIL)


Pembaca yang budiman, di masa Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam masih hidup ada dua golongan musuh Islam yaitu orang kafir dan orang munafiq. Di antara kedua golongan ini orang-orang munafiq adalah yang paling berbahaya bagi ummat Islam, karena mereka mengaku Islam namun pada hakekatnya menghancurkan Islam dari dalam. Dan hal ini senantiasa terjadi di sepanjang jaman, begitu pula di jaman kita sekarang ini bahkan di negeri yang kita tinggali ini.
Alloh Ta’ala memerintahkan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman supaya berjihad melawan orang-orang kafir dan munafiq. Alloh berfirman, “Wahai Nabi berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan bersikap keraslah pada mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.” (At Taubah: 73)
JIL Mengganyang Islam
Salah satu musuh yang kini tengah dihadapi ummat Islam adalah ajaran sesat yang dibawa oleh Jaringan Islam Liberal/JIL. Sehingga kerancuan yang mereka tebarkan perlu dibantah, apalagi orang-orang yang membawa pemikiran sesat ini adalah tokoh-tokoh yang digelari cendekiawan, kyai dan intelektual. Sebenarnya pernyataan mereka terlalu menyakitkan untuk ditulis dan disebarluaskan, namun demi tegaknya kebenaran maka dalam kesempatan ini akan kami bawakan beberapa contoh kesesatan pemikiran mereka yang dengannya pembaca akan mengetahui betapa rusaknya akidah Islam Liberal ini.
Orang JIL Tidak Paham Tauhid
Nurcholis Majid menafsirkan Laa ilaaha illalloh dengan arti “Tiada tuhan (t kecil) kecuali Tuhan (T besar)”. Padahal Rosululloh, para sahabat dan para ulama dari jaman ke zaman meyakini bahwa makna Laa ilaaha ilalloh adalah “Tiada sesembahan yang benar kecuali Alloh”. Dalilnya adalah firman Alloh, “Demikian itulah kuasa Alloh Dialah sesembahan yang haq adapun sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Alloh adalah (sesembahan) yang batil…” (Al Hajj: 62). Nah, satu contoh ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa ajaran JIL adalah sesat karena menyimpang dari petunjuk Rosululloh dan para sahabat. Walaupun dalam mempromosikan kesesatannya mereka menggunakan label Islam, tapi sesungguhnya Islam cuci tangan dari apa yang mereka katakan.
Orang JIL Tidak Paham Kebenaran
Ulil Abshar (seorang tokoh JIL -ed) mengatakan bahwa semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran, jadi Islam bukan yang paling benar katanya. Padahal Al Qur’an dan As Sunnah menegaskan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam. Alloh Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya agama yang benar di sisi Alloh hanyalah Islam.” (Ali Imron: 19). Nabi juga bersabda, “Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Tidaklah ada seorang pun yang mendengar kenabianku, baik Yahudi maupun Nasrani kemudian mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa kecuali pastilah dia termasuk di antara para penghuni neraka.” (HR. Muslim). Kalau Alloh dan Rosul-Nya sudah menyatakan demikian, maka anda pun bisa menjawab apakah yang dikatakan Ulil ini kebenaran ataukah bukan?
Orang JIL Tidak Paham Islam
Para tokoh JIL menafsirkan Islam hanya sebagai sikap pasrah kepada Tuhan. Maksud mereka siapapun dia apapun agamanya selama dia pasrah kepada Tuhan maka dia adalah orang Islam. Allohu Akbar! Ini adalah Jahil Murokkab (bodoh kuadrat), sudah salah, merasa sok tahu lagi. Cobalah kita simak jawaban Nabi ketika Jibril bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, “Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Alloh dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Alloh, engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Romadhon dan berhaji ke baitulloh jika engkau sanggup mengadakan perjalanan ke sana.” (HR. Muslim). Siapakah yang lebih tahu tentang Islam; Nabi ataukah orang-orang JIL?
Orang JIL Menghina Syari’at Islam
Ulil Abshor mengatakan bahwa larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi. Padahal Alloh Ta’ala telah berfirman, “Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku telah ridho Islam menjadi agama kalian.” (Al Ma’idah: 3). Kalau Alloh yang maha tahu sudah menyatakan bahwa Islam sudah sempurna sedangkan Ulil mengatakan bahwa ada aturan Islam yang tidak relevan -tidak cocok dengan perkembangan jaman- maka kita justeru bertanya kepadanya: Siapakah yang lebih tahu, JIL ataukah Alloh?!
Orang Bodoh Kok Diikuti?
Demikianlah beberapa contoh kesesatan pemikiran JIL. Kita telah melihat bersama betapa bodohnya pemikiran semacam ini. Kalaulah makna tauhid, makna Islam adalah sebagaimana yang dikatakan oleh mereka (JIL) niscaya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy yang dimusuhi Nabi menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Karena mereka meyakini bahwasanya Alloh-lah pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mampu menyelamatkan mereka ketika tertimpa bencana, sehingga ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak lautan mereka mengikhlashkan do’a hanya kepada Alloh, memasrahkan urusan mereka kepada-Nya.
Namun dengan keyakinan semacam ini mereka tetap saja menolak ajakan Nabi untuk mengucapkan Laa ilaaha illalloh. Bahkan mereka memerangi Rosululloh, menyiksa para sahabat dan membunuh sebagian di antara mereka dengan cara yang amat keji. Inilah bukti bahwa orang-orang JIL benar-benar tidak paham Al Qur’an, tidak paham As Sunnah, bahkan tidak paham sejarah!!
Himbauan
Melalui tulisan ini kami menghimbau kepada segenap kaum muslimin agar menjauhi buletin, majalah, website, siaran TV atau radio yang digunakan oleh JIL dalam menyebarkan kesesatan mereka dan bagi yang memiliki kewenangan hendaklah memusnahkannya. Karena Alloh Ta’ala telah memerintahkan, “Wahai Nabi berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan bersikap keraslah pada mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.” (At Taubah: 73). Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa membentengi kaum muslimin dari kebinasaan kecuali dengan kembali berpegang dengan Al Qur’an dan As Sunnah serta pemahaman para salafush sholih (sahabat dan murid-murid mereka). Dan Rosululloh telah menegaskan bahwasanya ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar (lihat Fathul Bari). Semoga tulisan yang singkat ini bisa meruntuhkan kerancuan-kerancuan yang ditebarkan oleh musuh-musuh Alloh dan Rosul-Nya.
Imam Al Auza’i berpesan, “Wajib atas kalian mengikuti jejak salaf (para sahabat) walaupun banyak manusia yang menentangmu. Dan waspadalah dari pemikiran-pemikiran manusia meskipun mereka menghiasinya dengan perkataan-perkataan yang indah di hadapanmu”. Hanya kepada Alloh-lah kita memohon perlindungan. Wallohu a’lam.
***(sebarkan)

Guna roket cabut gigi anak

Bradley Harris menggunakan teknik yang sangat unik untuk mencabut gigi anaknya yang berusia 7 tahun.Sebuah roket kecil telah di gunakkan .Dia telah memasang satu utas tali di gigi anaknya yang rosak dan tali itu di ikat kepada roket yang kecil itu.Jimmy telah di berikan penghormatan untuk melancarkan roket itu.

sumber: kosmo online

Bayi Mati Di RACUN

Seorang pembantu rumah sanggup meracun anak majikannya hanya bayi itu tidak berhenti menangis.Akibat keracunan bayi itu buah pinggang,paru-paru dan hatinya gagal berfungsi.Bayi yang dalam keadaan koma baru berusia empat bulan itu meninggal dunia setelah kesihatan semakin buruk.Kejadian ini berlaku di Arab Saudi.

' Pak Cik Insaflah.......'

Seorang lelaki 61 tahun telah dihukum penjara 12tahun kerana memiliki dadah di sekitar Kuala Pilah.Lelaki ini juga memiliki 25 rekod jenayah dan keluar masuk jel sejak 1969.Dia juga pernah melarikan diri dari Penjara Tanah Merah Kelantan.
Lelaki ini di ketegorikan sebagai 'habitual offender' atau tidak boleh meninggalkan kerja yang menyalahi undang-undang."Jika selalu keluar masuk penjara,bagaimana menyara keluarga?Saya minta pak cik sedar apa yang sudah dilakukan selama ini dan tinggalkan aktiviti jenayah.'nasihat  hakim kepada pak cik itu.

Isteri Curang Di TIKAM

Seorang lelaki warga Indonesia yang baru pulang dari kerja naik berang bila mendapati isteri sedang berasmara dengan teman lelakinya.Dia  kemudia mencapai sebilah celoret dan terus menyerang mangsa serta teman lelakinya.Wanita itu mati di tempat kejadian dan teman lelakinya yang turut di tikam meninggal dunia di hospital.Bapak sudara mangsa yang cuba meleraikan kejadian itu turut juga di tikam.Polis sedang cuba mencari suspek yang melarikan 
diri.

LOGHAT Mana LEBIH munasabah

Timbul persoalan, loghat daerah manakah yang lebih munasabah di antara loghat utara dengan
loghat pantai timur?

Bahasa Melayu standard:
"Dia pergi ke rumah jiran untuk mencari emaknya tetapi setelah sampai di situ didapati emaknya tiada."

 Loghat Utara (Kedah):
"Dia pi ghumah jiran nak caghi mak dia, pi pi mak dia tak dak".

Loghat Pantai Timur (Kelantan):
"Dio gi ghumoh jire nok caghi mek dio, gi gi mek dio tak dok."


KESIMPULAN: Tidak mungkin pipi emaknya tiada; tetapi kalau gigi maknya tidak ada memang munasabahlah!

Maka yang lebih munasabah loghat  Pantai Timur (Kelantan).

Sara buat Sepanyol Kalah?

Sara Carbonero ialah teman wanita penjaga gol Sepanyol Iker Casilllias,Dia bekerja sebagai pengulas sukan dan World cup ini bukan hanya bertindak sebagai pengulas tetapi turut menemani Iker.Saksi mendakwa Sara BERADA betul -betul berhampiran gol ketika membuat ulasan sebelum perlawanan.
Ramai peminat Sepanyaol melihat kejadian itu merasa marah dan mengatakan kerana Sara Sepanyol Tewas.

Arkib Blog

 
© borak kosong All Rights Reserved