Tatacara Pernikahan Menurut Islam

on 03 Jun 2010

MINTA PERTIMBANGAN
  • Bagi lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk isterinya,hendaklah ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya
SOLAT ISTIKHARAH
  • Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calaon isterinya,hendaknya ia melakukan solat Isthikharah sampai hatinya di beri kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan
KHITBAH (PEMINANGAN)
  • Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya,maka hendaklah segera meminang
MELIHAT WANITA YANG DI PINANG
  • Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk wanita yang di lamar untuk melihat lelaki yang meminangnya ,agar masing-masing pihak  benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihanpasangan masing -masing
AQAD NIKAH
  • Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajipan yang harus di penuhi
ADANYA MAHAR (MAS KAHWIN)
  • Islam memuliakan wanitadengan mewajibkan lelaki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar (mas kahwin)
WALIMAH
  • Walimahtul urus hukumnya wajib.Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman Bin Auf"......adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing...," (Hadis Riwayah Abu Dawud dan disahihkan oleh Al -Alabni dalam Shahih Sunan Abu Dawud)

Ranking: 5

Arkib Blog

 
© borak kosong All Rights Reserved