Siapakah Fakir dan Miskin

on 14 Jun 2010

Menurut mejoriti mazhab dan ulama, fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta(duit ataupun hata seperti kereta,rumah) dan tiada pula kemampuan dan kelayakan mencari harta halal yang mampu mencukupi had keperluan asanya dari sudut makan,pakaian dan tempat tinggal bagi dirinya dan yang di bawah tanggungannya.Contohnya ia memerlukan seminimum RM10 untuk keperluan asas tetapi hanya memperolehi RM1,2 atau 4 sahaja.
Miskin pula adalah apabila ia memerlukan RM10 tetapi hanya memiliki RM 7 atau 8 sahaja.Selain itu,termsuk juga mereka yang mempunyai harta tetapi tidak dapat digunakan kerana sebaba-sebab tertentu seperti jauh dan sebagainya.
Termasuk dalm tarif ini seperti para pelajar universiti(ibubapa juga tidak berkemampuan) yang wangnya hanya mencukupi untuk makan dan tidak mencukupi membeli peralatan asasinya seperti buku.Tatkala itu ia juga dikira miskin.

Ranking: 5

Arkib Blog

 
© borak kosong All Rights Reserved